Defigomodellen

Partnering på riktigt.

Construction Management,
men modernare och mer specialiserad.

Defigos modell utgår från CM (Construction Management) men är modernare och mer specialiserad för produktion av bostäder.

Den stora skillnaden mot klassiskt CM är att Defigo säkerställer budgeten innan genomförandeavtalet är tecknat. Detta genom att presentera anbud på minst 50% av den totala entreprenadkostnaden.

Beställare har
direktkontakt med Defigo

Komplett transparans

Inga påslag

20-25% lägre pris för samma kvalitet

De ekonomiska fördelarna med Defigomodellen visar sig tydligt då Defigo till skillnad mot den klassiska CM-modellen inte tar några påslag. Istället har Defigo en direktkontakt med beställaren. Entreprenörsled elimineras, vilket leder till att beställaren besparar påslag på ca 20-25 % som annars hade gått till entreprenörsarvode.

Defigo bygger för ca 14 000kr per BTA, beroende på beställarens specifika önskemål.

Riskminimering och andra fördelar

Att säkerställa de största delarna innan projektstart innebär en riskminimering för beställaren. Defigomodellen erbjuder också större flexibilitet för sena ändringar. Summa summarum går färdigställandetiden och byggprocessen snabbare

Konsulttjänster som Defigo erbjuder:

Projekteringsledare

Inköp

Byggledning

Fastighetsutveckling

Miljöbyggnadscertifiering

3D-samordnare

Installationssamordnare