Slagsta Strand

Täby, Stockholm

Plats:

Botkyrka, Stockholm.

Ägare:

Slättö Utveckling AB

Antal nya bostäder:

1 000 – 1 200 st.

Ansvarig arkitekt:

CF Möller.

Beskrivning, Slagsta Strand

Utvecklingsprojekt i Botkyrka kommun. Defigo representerar fastighetsägaren Slättö Utveckling AB som äger 2 stycken fastigheter i området och bistår fastighetsägaren med projektledning. Övrig mark ägs av Botkyrka kommun. Totalt planeras ca 1 000 – 1 200 bostäder i området. Detaljplan påbörjas våren 2017, beräknas färdig till sommaren 2018

Projektet planeras bli en marin stadsdel intill Mälaren med god vattenkontakt till samtliga bostäder. En ny strandpromenad ska anläggas med uteserveringar längs med vattnet. Projektet är med hänsyn till närheten till Mälaren och Fittja Värmeverk komplicerat och flertalet utredningar behöver göras och koordineras.

Ansvarig arkitekt är CF Möller.