Continental Apartments

Täby, Stockholm

Plats:

Stockholm, Centralstationen.

Byggherre:

Jernhusen AB, Strabag Projektutveckling AB.

Antal lägenheter:

19

Beskrivning, Continental Apartments

Mitt i Stockholm, ovanpå Centralstationen, ligger Continental Apartments. 19 stycken lägenheter ovan nybyggda hotellet Scandic Continental. Byggherre är Jernhusen AB och Strabag Projektutveckling AB. Ansvarig entreprenör är Strabag Sverige AB.

Defigo är involverad i projektet genom att driva bostadsrättsföreningen och se till föreningens intresse som part i projektet. I och med projektets komplicerade art med höga materialkrav, samarbete med hotellet, etc. har Defigo en aktiv roll i projektets färdigsställande.